منو

تعدادی از جوانان و مومنان منطقه شهرری با شروع اپیدمی کوید ۱۹ بر آن شدند تا ماسک و محصولات ضدعفونی کننده را به قیمت مناسب به دست اهالی محل برسانند. با توجه به استقبال چشم گیر اهالی محل از این حرکت خداپسندانه و تبلیغات دهان به دهان از مناطق دیگر تهران برای خرید به فروشگاه گروه جهادی ثامن واقع در دولت آباد شهرری مراجعه می کردند. به همین دلیل این گروه تصمیم گرفت تا با راه اندازی وبسایت بتواند محصولات را با قیمت مناسب و کیفیت درجه یک به دست افراد دیگر که نمی توانند حضوری مراجعه کنند برساند.

باشد که بتوانیم در کنار هم به امید حق و رعایت اصول بهداشتی کرونا را شکست دهیم ...